วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2552

งานวิจัยปริญญาโท

การพัฒนาแผนจักการเรียนรู้และบทเรียนช่วยสอน คณิต -การบวก ป1
Download Now

IS การพัฒนาแผนจัดการเรียนรู้และบทเรียนสำเร็จรูป วิทย์-ความร้อนและสะสาร ป5
Download Now

IS การพัฒนาบทเรียนคอม-สังคม การผิตและบริโภค ม.2
Download Now

IS การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน สปช-ประวัติสุโขทัย ป3
Download Now

Tecการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน บทเรียนคอม สุข-ป-6
Download Now

โปรแกรมการใช้งาน MRTG (The Multi Router Traffic Grapher) ผ่านเว็บบราวเซอร์
Download Now

การเปรียบเทียบโปรแกรมตรวจหาการบุกรุกเครือข่ายระหว่างโปรแกรมสนอร์ทและเรียลซีเคียวภายใต้ปัจจัยการโจมตี
Download Now

การเปรียบเทียบบทเรียนคอมพิวเตอร์ สุขศึกษา การใช้ถนน
Download Now

การใช้เว็บไซต์ห้องสมุดกรมบัญชีกลางของบุคลากรกรมบัญชีกลาง
Download Now

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยแนะแนวทางการยึดส่วนปลายของตะปูยึดกระดูกภายใน โดยวิเคราะห์จากภาพเอกซเรย์
Download Now

การบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนบนอินเทอร์เน็ตของสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
Download Now

การบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูล ORACLE ของกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์
Download Now

การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการบริหารงานให้บริการซ่อมบำรุงและสอบ เทียบมาตรวัดน้ำมัน กรณีศึกษา บริษัทแห่งหนึ่งในธุรกิจซ่อมบำรุงมาตรวัดน้ำมัน
Download Now

การพัฒนาแผนการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ม 1 วิทยานิพนธ์
Download Now

การพัฒนาแผนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม 1 วิทยานิพนธ์
Download Now

การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ เรื่องศิลปะสมัยใหม่ สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2545
Download Now

การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียเรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาเบสิคเบื้องต้น สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
Download Now

การพัฒนาและหาประสิทธิภาพระบบการจัดการเรียนการสอน และบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต กรณีศึกษาวิชาการพัฒนาระบบสารสนเทศ
Download Now

การพัฒนาโปรแกรมการจัดการระบบงานบำรุงรักษาด้วยคอมพิวเตอร์ กรณีศึกษา ระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
Download Now

การพัฒนาโปรแกรมควบคุมการทดสอบดินด้วยไมโครคอมพิวเตอร์
Download Now

12 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ13 มิถุนายน 2552 01:19

  มีของศิลปะบ้างไหมคับ

  ตอบลบ
 2. น่าจะมีครับ เด่วจะหาให้ครับ

  ตอบลบ
 3. อยู่หน้านี้ครับ http://research-all.blogspot.com/2009/06/research.html

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ19 พฤศจิกายน 2553 01:13

  มีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิบัติราชการของ อปท.ไหมคะ

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ2 ธันวาคม 2553 08:30

  ขอเกี่ยวกับ ด้านการเงิน ด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 6. http://www.ziddu.com/download/12807818/-.pdf.html

  ตอบลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ27 ตุลาคม 2554 22:30

  มัยโหลดไม่ได้อ่ะ

  ตอบลบ
 8. ไม่ระบุชื่อ17 พฤศจิกายน 2554 20:51

  โหลดไม่ไดเลยค่ะ

  ตอบลบ
 9. ไม่ระบุชื่อ22 พฤศจิกายน 2554 00:22

  มีงานวิจัยเกี่ยวกับบัญชีไหมค่ะ

  ตอบลบ
 10. ไม่ระบุชื่อ9 มกราคม 2555 04:34

  ดาวน์โหลดไม่ได้ค่ะ

  ตอบลบ
 11. ไม่ระบุชื่อ11 มกราคม 2555 21:55

  มีงานวิจัยเกี่ยวกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยไหมค่ะ

  ตอบลบ
 12. ไม่ระบุชื่อ9 กรกฎาคม 2555 01:52

  มีงานวิจัยเกี่ยวกับ จะเปิดปริญญาโทไหมค่ะ

  ตอบลบ